(GD&TĐ) - Ngày thơ Việt Nam tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội diễn ra vào ngày 27, 28-2 (tức ngày 14 và 15 tháng Giêng âm lịch).

Đất nước vào thơ...