Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đất ở vượt hạn mức: tiền sử dụng tính gấp đôi

(NLĐO) - Đất ở vượt không quá 50% hạn mức phải đóng gấp đôi tiền sử dụng đất theo quy định; nếu vượt hạn mức hơn 50%, UBND quận, huyện thuê tổ chức thẩm định giá sát với giá thị trường.

Hơn 4.000 hồ sơ đóng tiền SDĐ tại TPHCM tồn đọng từ cuối năm 2009 đến nay

UBND TPHCM vừa ban hành Quyến định số 64/2011 về việc nộp tiền sử dụng đất (SDĐ) của hộ gia đình, cá nhân cho phần diện tích vượt hạn mức đất ở theo hướng dẫn tại Thông tư 93 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thu tiền SDĐ.

Theo đó, diện tích đất ở vượt hạn mức không quá 50% được áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền SDĐ theo Quy định hạn mức giao đất ở mới trên địa bàn quận, huyện. Đối với phần diện tích lớn hơn 50% hạn mức, giao UBND quận, huyện thuê tổ chức thẩm định giá sát với giá thị trường.

Sau đó, UBND quận, huyện tổ chức nghiệm thu chứng thư và có văn bản báo cáo Sở Tài chính thẩm định lại để trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích SDĐ sang đất ở thì phần diện tích vượt hạn mức phải nộp tiền SDĐ sát với giá thực tế trong điều kiện bình thường. Chi phí thuê tổ chức thẩm định giá được Nhà nước chi trả bằng phương thức khấu trừ vào số tiền SDĐ ở phải nộp của hộ gia đình, cá nhân…

Hệ số điều chỉnh giá đất thu tiền SDĐ ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TPHCM gấp 2 lần giá đất ở do UBND thành phố qui định và công bố hàng năm.

Quyết định này ban hành giúp “tháo gỡ” hơn 4.000 hồ sơ đóng tiền SDĐ tại TPHCM tồn đọng từ cuối năm 2009 đến nay.

Nguồn Người Lao Động: http://nld.com.vn/20111020111520818p0c1014/dat-o-vuot-han-muc-tien-su-dung-tinh-gap-doi.htm