Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đất Quảng kiên cường trong lũ lớn

Báo Nhân Dân
Gốc

ND- Hai ngày qua, các sông Thu Bồn, Vu Gia (Quảng Nam) mực nước vượt đỉnh lũ lớn lịch sử năm 1999. Cơn lũ hung hãn, cuồn cuộn chảy xiết, giật đứt neo cuốn trôi 72 chiếc thuyền đánh cá của ngư dân hai huyện Thăng Bình và Duy Xuyên ra biển Cửa Đại (Hội An).

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109497&sub=127&top=39