Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đất sao Hỏa giống với thành phần đất trên Nam cực

Báo An Ninh Thế Giới
Gốc

VIT-Một tuần sau khi phát hiện ra những dấu hiệu đặc trưng của nước đá có trên bề mặt Sao hỏa, modun Phoenix vừa truyền về Trái đất những thông tin về một khám phá kỳ lạ nữa về về đất Sao hỏa.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Khoahoc/Vutru/46509/default.aspx