Theo Ga Sài Gòn, trong buổi sáng ngày đầu tiên nhận đặt vé tàu tết qua mạng, đã xảy ra tình trạng kẹt mạng do quá nhiều người đặt chỗ cùng lúc.

Sau đó Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn đã phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ điều chỉnh về mặt kỹ thuật hệ thống máy chủ, hệ thống hoạt động nhanh hơn, số phiếu đặt chỗ thành công tăng. Đến cuối giờ chiều hôm qua số phiếu đặt chỗ thành công là 7.343 phiếu, với số chỗ là 19.879 chỗ. Hôm nay còn khoảng 15.000 chỗ cho các ga từ Đông Hà đến Hà Nội. Kế hoạch bán vé cho hành khách đi từ ga Huế trở vào sẽ theo đúng ngày 22/11/2011).