Đặt "viên gạch nền" nâng dần chất lượng quản trị công ty

Gốc
(ĐTCK) Ngày 1/8/2013, Sở GGDCK Hà Nội (HNX) công bố Chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch đối với 388 DN niêm yết tại Sở. Đây là bước đi đầu tiên trong mục tiêu xây dựng chỉ số về quản trị công ty (CG), đồng thời tạo nên một thông lệ tốt về quản trị công ty trên thị trường. Ông Nguyễn Vũ Quang Trung, thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc HNX trao đổi với ĐTCK.

Vì sao HNX quyết định đánh giá công bố thông tin minh bạch bắt đầu từ năm 2013, thưa ông?

Đòi hỏi về công bố thông tin minh bạch và đầy đủ là một trong những nội dung quan trọng mà nhà quản lý và từng DN đều phải quan tâm khi muốn phát triển bền vững. Tại Việt Nam,việc đòi hỏi DN phải công bố thông tin đầy đủ trong quá trình hoạt động thay vì chỉ công bố những thông tin tốt, có lợi cho DN vẫn còn khá mới mẻ và đây là lý do chúng tôi tổ chức hoạt động đánh giá công bố thông tin minh bạch công ty niêm yết hàng năm, nhằm khích lệ sự quan tâm của DN, đồng thời có một cái nhìn tổng thể về vấn đề này. Trước mắt, chúng tôi sẽ thực hiện đánh giá với các DN niêm yết tại HNX và trong tương lai có thể sẽ mở rộng ra đối tượng là các công ty trên thị trường UPCoM.

Tại sao lại bắt đầu từ năm 2013? Tôi cho rằng, nền kinh tế Việt Nam mấy năm vừa qua đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Chính giai đoạn khó khăn này, quản trị công ty thường bộc lộ nhiều điểm yếu, nhiều lỗ hổng, cần được nhận diện để chấn chỉnh. Bên cạnh đó, TTCK Việt Nam đã hoạt động hơn 10 năm, các thị trường trên thế giới đều hướng DN đến quản trị công ty tốt, nên Việt Nam cũng cần bắt tay thúc đẩy nội dung này. Việc đánh giá quản trị công ty sẽ giúp nhà quản lý có thông tin tổng thể hơn về chất lượng quản trị DN, từ đó đưa ra các khuyến nghị cần thiết cho DN và có cách định hướng chính sách phù hợp hơn trên thị trường.

Trong năm đầu tiên này, vì sao HNX chọn chủ điểm chất lượng công bố thông tin và minh bạch, thưa ông?

Theo khuyến nghị của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), có 5 nội dung chính trong quản trị công ty, mà minh bạch thông tin là một trong những nội dung đó. Đánh giá chất lượng quản trị công ty, vì thế, là một khái niệm rất rộng, nên trong năm đầu tiên, chúng tôi chọn chủ điểm "chất lượng công bố thông tin và minh bạch", vì chương trình năm nay đánh giá trên các thông tin mà DN công bố.

HNX cũng đã tham khảo cách làm của một số nước và thấy rằng, các nước trong khu vực đã thực hiện chương trình này và giai đoạn đầu cũng lấy chủ đề là minh bạch thông tin để đánh giá, do trong các nội dung quản trị, công bố thông tin minh bạch chiếm trọng số khá cao (khoảng 30% số điểm). Bên cạnh đó, so sánh quản trị công ty của Việt Nam với một số nước trong khu vực cho thấy, 2 vấn đề minh bạch thông tin và trách nhiệm của HĐQT tại Việt Nam còn thấp (52/70 điểm). Theo đó, cần có đánh giá nghiêm túc về hoạt động này để từ đó có cái nhìn thực chất, giúp các DN cải thiện dần chất lượng quản trị.

Những mục tiêu HNX hướng đến trong chương trình này là gì, thưa ông?

Như tôi đã chia sẻ, mục tiêu quan trọng nhất là đánh giá tổng thể về hoạt động công bố thông tin và quản trị công ty của các DN niêm yết trên HNX, từ đó khích lệ các DN làm tốt và hỗ trợ các DN đang làm chưa tốt vấn đề này. Chương trình cũng nhằm đánh giá chi tiết về quản trị công ty đối với từng ngành, từng vấn đề và các góc cạnh của DN, để có thể đưa ra những khuyến nghị chính sách, điều chỉnh văn bản pháp quy cho phù hợp.

Trong tương lai, chúng tôi mong muốn xây dựng DN điển hình về quản trị công ty, tạo động lực cải thiện tình hình chung trên toàn thị trường.

Chương trình này dự kiến sẽ được thực hiện hàng năm, sau 2 - 3 năm đầu, chúng tôi sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm và có thể xây dựng chỉ số về quản trị công ty đầu tiên tại Việt Nam.

Trách nhiệm của HNX với các thông tin về DN và việc công bố các DN quản trị tiên tiến ra thị trường ra sao, thưa ông?

Trong năm đầu tiên, Chương trình sẽ đánh giá các thông tin cho chính DN công bố trên HNX, trên website DN và báo chí gồm Nghị quyết ĐHCĐ; báo cáo tài chính; báo cáo kiểm toán; BCTN… Theo đó, HNX không chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của thông tin do DN công bố, mà chỉ thực hiện đánh giá chất lượng công bố thông tin và mức độ minh bạch của DN trên các tài liệu này. Việc đánh giá sẽ được thực hiện bởi một Hội đồng độc lập, gồm các chuyên gia và nhà quản lý uy tín với mong muốn đặt một "viên gạch nền" nâng dần chất lượng quản trị công ty trên toàn thị trường.

Tin nóng

Tin mới