(ĐTCK) CTCP Đầu tư NAV vừa công bố báo cáo sở hữu cổ đông lớn CTCP Dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh (mã DXG – HOSE).

Theo đó, vào ngày 24/2, Đầu tư NAV đã mua vào 6.040.383 cổ phiếu DXG, tương đương 8,05% vốn của DXG. Trước đó, công ty này chưa nắm giữ cổ phiếu DXG nào.

Hiện tại, ngoài Đầu tư NAV, DXG còn có 4 cổ đông lớn khác; trong đó, cổ đông lớn nhất vẫn là Chủ tịch HĐQT Lương Trí Thìn, với tỷ lệ sở hữu 20,91% vốn, tương ứng hơn 15,68 triệu cổ phiếu.

Được biết, Đầu tư NAV mua số cổ phiếu trên trong đợt phát hành tăng vốn của DXG từ 528 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng. Trong đợt phát hành này, DXG đã phát hành tổng cộng hơn 22,2 triệu cổ phiếu, trong đó 10,56 triệu cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu và 11,64 triệu cổ phiếu dành cho cổ đông chiến lược.

Các cổ đông chiến lược được phân phối gồm: Đầu tư NAV (6,04 triệu cổ phiếu), CTCP Đầu tư Toàn Cầu (3,5 triệu cổ phiếu) và CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương (2,1 triệu cổ phiếu).

Như vậy, với giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/CP, Đầu tư NAV chỉ phải chi hơn 60 tỷ đồng để nắm 8,05% vốn của DXG. Trong khi thị giá hiện tại của cổ phiếu DXG là 15.600 đồng/CP (giá chốt ngày 4/3).

Kết thúc phiên sáng 5/3, cổ phiếu DXG vẫn đứng tham chiếu tại mức giá này.

N.Tùng