DATC sẽ bán đấu giá cổ phần và nợ phải thu tại Sông Hồng 36

Gốc
Theo thông báo của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), vào lúc 10h30 ngày 01/12/2015, DATC sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần và nợ phải thu tại CTCP Sông Hồng 36.

Cụ thể, tài sản mà DATC sẽ bán đấu giá bao gồm 200,000 cp và nợ thù lao phải thu là 87 triệu đồng tính đến ngày 30/11/2015. Theo đó, giá khởi điểm mà DATC đưa ra là 203.8 triệu đồng. Trong đó, giá trị của 200,000 cổ phần là 116.8 triệu đồng và giá trị nợ thù lao phải thu là 87 triệu đồng.

Được biết, thời gian nộp đơn đăng ký đấu giá và tiền đặt cọc là từ 9h ngày 23/11/2015 đến trước 9h ngày 30/11/2015. Tiền đặt cọc tương đương 50% tổng giá trị cả lô cổ phần kèm nợ thù lao phải thu (101.9 triệu đồng). Hạn cuối nộp phiếu tham dự đấu giá là 16h ngày 30/11/2015./.

Tin nóng

Tin mới