Trải qua hơn 120 năm, trạm hải đăng hòn Bảy Cạnh đã qua bao nhiêu thế hệ tiếp quản và vận hành. Ngay ngọn hải đăng cũng được thay đổi.Chi tiết...