(CATP) Đàm Văn Đ. (SN 1987) và Nguyễn Chí L. (SN 1988, cùng ngụ Mê Linh, Vĩnh Phúc) trong lúc thất nghiệp bèn nảy “sáng kiến” ra chợ trời mua áo quần rằn ri giả làm cảnh sát cơ động.