Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HaSTC) vừa kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng tỉ lệ đặt cọc từ 10% so với giá khởi điểm lên 20%-30% để giảm tỉ lệ bỏ cọc của nhà đầu tư