Ngày 5.11, TTGDCKHN đã thông báo kết quả đăng ký mua CP của Cty Than Mông Dương. Theo đó, 1.336 NĐT đã đăng ký mua 36.975.400 CP của Cty (trong đó 45 tổ chức đăng ký mua 20.256.000 CP và 1.291 cá nhân đăng ký mua 16.719.400CP), gấp hơn 15 lần so với 2.417.000 CP chào bán trong phiên đấu giá ngày 8.11 tới.