Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đấu giá đất Đông Anh, ước thu trên 22 tỷ đồng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - UBND huyện Đông Anh vừa tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc. Có 87 hồ sơ đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=32&NewsId=30597