Đấu giá Khoáng sản Becamex: lượng đăng ký bằng 127% lượng bán

Gốc
(ATPvietnam.com) -Sở GDCK TP Hồ Chí Minh thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Xí nghiệp Khai thác Khoáng sản trực thuộc Công ty Đầu tư Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC).

Tin nóng

Tin mới