Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đốp, Bình Phước

Gốc
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đốp, Bình Phước - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Đất khu thương mại và dân cư tọa lạc tại khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp gồm đất ở, thương mại dịch vụ (chợ), bãi đậu xe, kho bãi, giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật.

Đất ở: (236 lô), diện tích 25.898,3m2. Giá khởi điểm: 31. 218.550.200đ (Ba mươi mốt tỷ, hai trăm mười tám triệu, năm trăm năm mươi ngàn, hai trăm đồng)

Hình thức sử dụng: Do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Thời hạn sử dụng: Lâu dài

Đất thương mại, dịch vụ: gồm 02 lô (nhà lồng chợ và bãi đậu xe), diện tích: 11.983,9m2. Giá khởi điểm: 8.358.274.800đ (Tám tỷ, ba trăm năm mươi tám triệu, hai trăm bảy tư ngàn, tám trăm đồng)

Hình thức sử dụng: Do Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Thời hạn sử dụng: 50 năm

Đất bãi đậu xe công cộng, đất kho bãi, đất giao thông, đất cây xanh – công viên, đất hạ tầng kỹ thuật: diện tích 23.137,8m2.

Hình thức sử dụng: Do Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thời hạn sử dụng: Lâu dài

Tổng diện tích: 61.000 m2 (Sáu mươi mốt ngàn mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 39.576.825.000đ (Ba mươi chín tỷ, năm trăm bảy mươi sáu triệu, tám trăm hai mươi lăm ngàn đồng).

Thời gian phát hành, tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 19/5/2017 đến 10h00 ngày 19/6/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 19/5/2017 đến 10h00 ngày 19/6/2017 tại Nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian và địa điểm bán đấu giá: 8h30 phút ngày 20/6/2017, tại Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước - ĐT: 0651.3860.216 hoặc truy cập tại Website: http://stp.binhphuoc.gov.vn, http://taisancong.vn; http://binhphuoc.gov.vn; Báo Bình Phước ngày 19/5/2017 và 23/5/2017.

Tin nóng

Tin mới