Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, Hà Nội

Gốc
TTPTQĐ huyện Quốc Oai phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:

Ảnh minh họa

1. Khu đất đấu giá: Khu ĐG02 - thị trấn Quốc Oai: Gồm 02 khu đất: Khu H-ĐG02 gồm 38 thửa đất – ký hiệu từ thửa H1 đến H38 - Diện tích các thửa đất 70,5 m2 đến 100 m2; Khu K – ĐG02 gồm 38 thửa đất – ký hiệu từ thửa K1 đến K38 0 - Diện tích các thửa đất từ 79,26 m2 đến 100,5 m2 - Giá khởi điểm chung cho các thửa đất: 12.700.000 đ/01m2 - Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/thửa đất; Bước giá chung cho tất cả các thửa đất đấu giá là: 200.000 đ/01m2.

2. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 15/11/2017 đến ngày 30/11/2017 (giờ hành chính). Người có nhu cầu đấu giá tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Quốc Oai (http://www.quocoai.hanoi.gov.vn). Phí hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ). Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai (Địa chỉ: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội). Thời gian tiếp nhận hồ sơ căn cứ theo dấu bưu điện – Các trường hợp nhận được sau 17h00, ngày 30/11/2017 sẽ không được công nhận.

3. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá: 100.000.000 đồng/thửa đất. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/11/2017 đến ngày 30/11/2017 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Nộp trực tiếp tại TTPTQĐ huyện Quốc Oai hoặc chuyển khoản vào tài khoản Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai theo thông tin sau: “Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai. Số TK: 112000131274 tại Ngân hàng Công thương – Chi nhánh Thành An”. Các trường hợp TTPTQĐ huyện Quốc Oai nhận được thông tin chuyển khoản sau 17h00, ngày 30/11/2017 sẽ không được công nhận.

4. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Buổi sáng từ 8h00 đến 10h30; Buổi chiều từ 14h00 đến 16h30 các ngày 29/11/2017 và 30/11/2017 tại khu đất đấu giá.

5. Xét điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 01/12/2017 (thứ Sáu).

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00, ngày 03/12/2017 (Chủ nhật) tại Hội trường UBND thị trấn Quốc Oai (Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội).

* Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất Quốc Oai được hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ - Điện thoại: 0433.844 555.