(BNS) Băng tan rơi xuống hồ xanh

Sóng lòng gọi nhau tí tắp Sóng tình biết xô về đâu? Vườn treo chuông gió gọi nhau Hoa mai tỏa hương thầm nhớ Tiếng khuya sao rơi nhẹ tênh? Tìm trong ảnh ngày vắng em Nhan sắc nở hoa trên tuyết Cuối cùng... tuyết tan về đâu? Ẩn vào nơi không sắc màu Để làm gì? Để gió cuốn... Về đâu, hỡi gió, hỡi em? Đôi lần... ngõ lời dịu êm Dễ mấy khi... như trẻ lại Sóng tình biết xô về đâu?