24H.COM.VN - Tết đang đến gần và cũng bắt đầu mùa Valentine. Anh nói sẽ đưa em đi hết cuộc đời mà sao không đưa được đoạn đường em qua?