Cuối tháng 8 vừa qua, cơ quan chức năng đã lập biên bản thực phẩm chức năng “Viên rong biển” của Công ty TNHH Thanh An (Hà Nội) có nội dung nhãn hàng trái với công bố tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm.