Hanoinet - Sống mà chỉ nghĩ đến mình như vậy là lối sống ích kỷ, đáng chê trách, vậy mà ngày nay lối sống ích kỷ đó ngày càng nhiều,khiến tôi phải kể lại những chuyện đau lòng khi thấy những đứa con hắt hủi cha mẹ, người đã suốt đời tần tảo, cơ cực nuôi dạy họ trưởng thành,