Thấy anh bạn thân của chồng cứ đứng ngồi không yên, khi chờ mãi mà chồng Hà vẫn chưa về, cô đành hỏi thật anh: "Có việc gì cần nhà em lắm không mà anh sốt ruột thế?". Đắn đo một lúc, anh bạn đành nói thật: