(AutoPro) - Gary Kaberle, một nha sĩ ở bang Michigan, là cá nhân đầu tiên đưa xe lên sàn chính của Detroit Auto Show. Xem tiếp