* Giới hạn tín dụng của Vietinbank với Petrolimex là 8.400 tỷ đồng (HNM) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCB) và Ngân hàng Đầu tư - Phát triển (BIDV) tiếp tục duy trì thời hạn cho vay vượt 15% vốn tự có, cấp bảo lãnh vượt 15% vốn tự có đối với Tổng Công ty Xăng dầu (Petrolimex).