(DĐDN) - Ngày 6/8/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 50 với khối lượng chào thầu là 26.000 lượng.

Theo đó, giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc 37,53 triệu đồng/lượng. Khối lượng đặt thầu tối thiểu 1.000 lượng và tối đa 3.000 lượng.

Như vậy, từ ngày 28/3/2013 đến 1/8/2013, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 49 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.323.400 lượng trên tổng số 1.426.000 lượng chào thầu.

NP

Email Print

vàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đấu thầu