Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đấu thầu, đặt hàng trong đào tạo

Mời cán bộ điều hành trong các ngân hàng, công ty tài chính lớn, công ty chứng khoán tham gia giảng dạy; mời giáo sư nước ngoài sang VN giảng dạy chuyên sâu... là một giải pháp cho bài toán nguồn nhân lực ngành tài chính ngân hang

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/giao-duc/211026.asp