Ngày 25-10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức đấu thầu bán vàng miếng lần thứ 67 với tổng khối lượng trúng thầu là 11.300 lượng trong tổng số 15 nghìn lượng chào thầu.

10 thành viên trúng thầu là các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN. Giá trúng thầu cao nhất là 37,32 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 37,30 triệu đồng/lượng. Như vậy, từ ngày 28-3 đến nay, NHNN đã tổ chức 67 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.681.500 lượng trong tổng số 1.792.000 lượng chào thầu.

PV