Đấu thầu

Gốc
Hồi xưa, ở ta từng có câu khẩu hiệu "nhanh - nhiều - tốt - rẻ" trong sản xuất. Nhưng qua thực tế sản xuất, xây dựng mới thấy: nhanh - nhiều chưa chắc tốt, rẻ cũng chưa chắc tốt.

Tin nóng

Tin mới