Đấu tranh, phản bác với các hoạt động chống phá bầu cử trên mặt trận tư tưởng

Gốc
Ngày 7/4, CATP Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ về công tác 'Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026'.

ANTĐ

Nguồn ANTĐ https://anninhthudo.vn/dau-tranh-phan-bac-voi-cac-hoat-dong-chong-pha-bau-cu-tren-mat-tran-tu-tuong-post462882.antd