Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đầu tư 14.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đầu tư cho y tế

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Ông Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế, cho biết tổng số vốn thực hiện dự án này lên tới 17.000 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn từ trái phiếu chính phủ, sẽ có 3.000 tỷ từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=52950