Đầu tư 21.000 tỷ đồng cho Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

Gốc
5 năm tới sẽ có khoảng 2.276 xã với 3.400 thôn, bản đặc biệt khó khăn trong cả nước được đầu tư Chương trình 135, tổng vốn đầu tư 21.000 tỷ đồng

Hôm nay (26/11), tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Dân tộc Chính phủ tổ chức Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chương trình 135, giai đoạn 2016-2020 khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Theo báo cáo khả thi Chương trình 135 của Chính phủ, giai đoạn 2016-2020, sẽ có khoảng 2.276 xã với 3.400 thôn, bản đặc biệt khó khăn trong cả nước được đầu tư Chương trình 135, tổng vốn đầu tư 21.000 tỷ đồng. Nguồn vốn Chương trình sẽ hỗ trợ người dân về giống cây con phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và người dân về quản lý thực hiện Chương trình và các chính sách dân tộc, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Mục tiêu nhằm tăng thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo đến năm 2020 gấp 3 đến 5 lần so với năm 2011, tương đương 26 triệu đồng/người/ năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo 4% mỗi năm, phấn đấu tất cả hộ gia đình có điện lưới quốc gia, đáp ứng 70% nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hàng năm.

Đầu tư 21.000 tỷ đồng cho Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 - Ảnh 1

Vốn 135 đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở vùng cao.

Ông Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó chủ Nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ cho biết: hội thảo nhằm tiếp thu ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu, chuyên gia đặc biệt là các địa phương hưởng lợi để triển khai chương trình hiệu quả: “Khu vực này kinh nghiệm cho thấy, những lần chúng tôi triển khai hội thảo để xin ý kiến, góp ý vào các văn bản, đóng góp được nhiều ý kiến rất quí báu từ cơ sở. Tham gia ý kiến vào khung chính sách, tiêu chí phân bổ nguồn lực để Ban tổ chức và Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tiếp thu, bổ sung vào các văn bản dự thảo, tham mưu cho Trung ương và Chính phủ đầy đủ để tổ chức triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3, xã biên giới, xã an toàn khu được tốt”./.

Đình Thiệu/VOV -Miền Trung

Tin nóng

Tin mới