Sở Tài chính TPHCM tiếp tục đánh giá cao những nỗ lực của Công ty Xổ số kiến thiết TPHCM khi đơn vị tiếp tục là một trong những doanh nghiệp nộp ngân sách nhiều cho TP (chỉ tính khoản thu nội địa của Sở Tài chính).