Đầu tư 489 tỷ đồng cải tạo Quốc lộ 4A

Gốc
Bộ Giao thông - Vận tải vừa phê duyệt Dự án Đầu tư cải tạo nền, mặt đường và công trình Km8 - Km29 và Km40 - Km66 trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn, do Sở Giao thông - Vận tải Lạng Sơn làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Dự án sẽ cải tạo nền, mặt đường 43,7 km Quốc lộ 4A đoạn qua 2 huyện Văn Lãng và Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, vận tốc thiết kế 40 km/giờ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 489 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 345,7 tỷ đồng. Công trình có mục tiêu đảm bảo vận tải trên tuyến liên vận quốc tế Cao Bằng - Lạng Sơn - Quảng Tây - Quý Châu này được triển khai từ năm 2014 đến 2016.

Anh Minh(baodautu.vn)

Tin nóng

Tin mới