ND- Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa quyết định đầu tư cho 12 đội tuyển chuẩn bị dự đấu giành suất dự Olympic Bắc Kinh 2008.