Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đầu tư có hiệu quả ở một vùng khó khăn

Gốc

ND - Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp mỏ Việt Bắc (Công ty CN mỏ Việt Bắc) luôn gắn bó và chủ yếu hoạt động trên địa bàn các tỉnh miền núi phía bắc. Đầu tư theo quy hoạch, kế hoạch, có hiệu quả là chìa khóa để các thành viên của công ty tồn tại và phát triển ở một vùng vốn được coi là khó khăn này.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=122782&sub=56&top=38