Đầu tư đoạn Cam Lộ - Túy Loan thuộc dự án đường HCM theo hình thức BT

Gốc
Nhà nước sẽ thanh toán vốn đầu tư dự án cho nhà đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ khi công trình hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng...

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý cho phép triển khai đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - Túy Loan thuộc dự án đường Hồ Chí Minh theo hình thức BT (Xây dựng - Chuyển giao). Trước mắt, triển khai thực hiện đoạn thành phố Huế đi Túy Loan để nối thông với tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, kết nối các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Nhà nước sẽ thanh toán vốn đầu tư dự án cho nhà đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ khi công trình hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Nhà nước không trả lãi trong thời gian xây dựng. Bộ GTVT hoàn thiện sớm các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Phó Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ GTVT bố trí vốn cho công tác chuẩn bị thực hiện đầu tư và giải phóng mặt bằng đoạn Cam Lộ - Túy Loan để sớm khởi công Dự án vào đầu năm 2010.

Tin nóng

Tin mới