Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đầu tư gần 3.000 tỷ đồng khai thác, chế biến 6 mỏ quặng vàng

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Trong giai đoạn 2008 - 2015, đẩy mạnh công tác thăm dò các mỏ, điểm mỏ vàng đã được điều tra cơ bản và có triển vọng về tài nguyên, điều kiện khai thác gồm 39 mỏ, điểm mỏ; trong đó 6 điểm mỏ vàng thuộc diện thăm dò và khai thác quy mô công nghiệp

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/6/154984