Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đầu tư hơn 24 tỷ đồng xây dựng trường tiểu học có quy mô 400 học sinh

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanionet - Trường tiểu học này có quy mô 400 học sinh (tương ứng với 10 lớp học). Được biết, thời gian thực hiện dự án theo kế hoạch sẽ không quá 4 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=68883