Cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp xem xét chủ trương triển khai đầu tư Dự án Đường vành đai 4 và vành đai 5 của Hà Nội.

Theo báo cáo của Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông - vận tải (TEDI), Đường vành đai 4 được coi là vành đai cao tốc của Vùng Thủ đô, có chiều dài 135,8 km. Tuyến đường này bắt đầu từ Đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, qua Khu đô thị Mê Linh, tới Đan Phượng, Chúc Sơn, Thường Tín (Hà Nội) và Như Quỳnh (Hưng Yên), nối với Quốc lộ 18 tại Đông Sơn (Bắc Ninh). Quy mô Đường vành đai 4 gồm đường cao tốc 6 làn xe, qua 3 cầu và các nút giao cắt lập thể. Tổng vốn đầu tư Dự án là 50.700 tỷ đồng. Phó thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Giao thông - Vận tải đẩy nhanh việc lập dự án, thiết kế để phân kỳ đầu tư, tách các dự án thành phần để xem xét, tận dụng các nguồn vốn. Cơ quan tư vấn tính toán lại tổng vốn đầu tư Dự án Đường vành đai 4, lưu ý phương án giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai cho phù hợp với sự phát triển và nhu cầu của Thủ đô mở rộng.