Hội nghị bất động sản quy tụ nhiều chuyên gia trong và ngoài nước.