Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đầu tư mạnh hơn cho văn học nghệ thuật

Gốc

Từ đầu năm 2008 đến nay, hoạt động của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM (LH các Hội VHNT TPHCM) đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, trong đó có việc tiếp thu những ý kiến quan trọng của giới văn nghệ sĩ để tham gia đóng góp xây dựng đề án phát triển VHNT Việt Nam trong tình hình mới; đẩy mạnh việc sáng tác- lý luận phê bình, bồi dưỡng nghiệp vụ cho văn nghệ sĩ trẻ, mở trại sáng tác, tổ chức thâm nhập thực tế, sáng tạo tác phẩm theo hướng ưu tiên đề tài về: truyền thống cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công cuộc đổi mới…

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2008/9/166257