Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đầu tư ngoại, tư vấn ngoại và "bộ lọc"

Những vấn đề đặt ra đối với đầu tư ngoại đòi hỏi sự điều chỉnh chính sách, trong đó cần tham vấn quốc tế. Thế nhưng, từ câu chuyện tham vấn quốc tế ấy lại đặt ra vấn đề bộ lọc trong nước không chỉ cho đầu tư mà cho chính tham vấn.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/175206