Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam qua các con số

Gốc

(ĐCSVN)- Tính lũy kế đến ngày 20/8/2018, cả nước có 26.438 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 333,83 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 183,62 tỷ USD, bằng 55% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

Lê Đức