Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu du lịch Xuân Sơn - Đền Hùng

Gốc
(Chinhphu.vn) - Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng Khu du lịch Xuân Sơn - Đền Hùng.

Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc áp dụng hình thức chỉ định thầu các gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch Xuân Sơn - Đền Hùng, trên cơ sở bảo đảm bố trí đủ vốn thực hiện và có thời gian hoàn thành trước năm 2010. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng công trình hạ tầng du lịch theo quy định tại Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Minh Phương (Nguồn: Công văn 1909/TTg-KTN)

Tin nóng

Tin mới