Đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Yên Phong II-A

Gốc
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II-A thuộc địa bàn hai xã Tâm Giang và Hòa Tiến, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) với quy mô 151,27 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 1.830 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư (Công ty cổ phần Hạ tầng Western Pacific) là 275 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm.
0:00 / 0:00
0:00

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II-A thuộc địa bàn hai xã Tâm Giang và Hòa Tiến, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) với quy mô 151,27 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 1.830 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư (Công ty cổ phần Hạ tầng Western Pacific) là 275 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm bảo đảm tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo; các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định; triển khai dự án phù hợp quy hoạch đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm về việc đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật. Đồng thời, UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm bảo đảm việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong chỉ tiêu được phép chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt; thực hiện phương án bổ sung diện tích hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần diện tích đất trồng lúa bị chuyển đổi;...

PV

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/dau-tu-xay-dung-khu-cong-nghiep-yen-phong-ii-a--636238/