QĐND Online - Ngày 29-9, Chính phủ Nhật Bản đã ký hợp đồng viện trợ không hoàn lại cho xã Nghĩa An (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) Dự án “Xây dựng Trường tiểu học Bùi Thị Xuân với trị giá 88.495USD...