Xử phạt hành chính là mẫu số chung được đưa ra trong việc giải quyết vi phạm ở 3 đơn vị: BTC cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong, BTC hội diễn lễ kỷ niệm 20 năm thành lập FPT và doanh nghiệp Vedan. Đã có nhiều nghi hoặc về mức độ răn đe trong những quyết định xử lý này.