(AutoPro) - Nổi tiếng với những bản vẽ mặt cắt xe hơi, David Kimble được tôn vinh là bậc thầy của nghệ thuật đưa “hồn” máy móc lên trang giấy. Xem tiếp