Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Dạy bé tiểu học 15 từ vựng về con vật bằng tiếng Anh qua trò ô chữ

Ô chữ bao gồm 15 từ vựng về con vật đơn giản giúp bé hoc tiếng Anh nhanh trong thời gian ngắn.

Các từ vựng về con vật có thể xuất hiện theo hàng dọc, hàng ngang, hàng chéo từ trái sang phải và ngược lại.

1. DOG

2. CAT

3. HAMSTER

4. FISH

5. MOUSE

6. GUINEA PIG

7. BIRD

8. SNAKE

9. IGUANA

10. FEBRET

11. GERBIL

12. CHINCHILLA

13. CHICKEN

14. LIZARD

15. RAT

Quỳnh Anh

Nguồn VTC News: https://vtc.vn/day-be-tieu-hoc-15-tu-vung-ve-con-vat-bang-tieng-anh-qua-tro-o-chu-d500258.html