Chiếc điện thoại samsung i900 không có keypad nhưng tất cả các thao tác cần thiết đều có thể thực hiện nhanh trên màn hình cảm ứng.