Dạy học phân hóa ở cấp THPT

Gốc
(GD&TĐ) - Chương trình, sách giáo khoa giáo dục trung học phổ thông phân ban, phương hướng và giải pháp thực hiện Chương trình phân ban trong thời gian tới... là một trong những nội dung được cử tri quan tâm đặt câu hỏi tới Bộ trưởng Phạm Vũ Luận.

Cử tri hỏi:

Hiện nay học sinh chủ yếu chọn vào ban khoa học cơ bản (73,5%), ban khoa học tự nhiên (23,5%), ban khoa học xã hội nhân văn (3%); việc thực hiện phân ban trong thời gian qua không đảm bảo đúng mục tiêu như mong muốn của Bộ GD&ĐT. Xin hỏi Bộ trưởng có tiếp tục thực hiện Chương trình phân ban nữa không và giải pháp sắp tới Bộ thực hiện như thế nào?

Bộ trưởng trả lời:

Từ năm học 2006-2007, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo tổ chức dạy học phân hóa theo hình thức phân ban kết hợp với tự chọn ở cấp trung học phổ thông theo nguyên tắc:

(i) Trường trung học phổ thông không nhất thiết phải tổ chức cả 3 ban. Đối với các truờng chưa có đủ điều kiện, có thể tổ chức 2 ban hoặc 1 ban;

(ii) Trong ban cơ bản cũng có sự phân hóa bằng hình thức học nâng cao một số môn hoặc một số chủ đề;

(iii) Việc quyết định tổ chức các ban trong trường trung học phổ thông dựa vào cả khả năng tổ chức thực hiện của nhà trường và nguyện vọng của học sinh. Bộ GD&ĐT không áp đặt tỉ lệ học sinh theo học các ban cho nhà trường và các địa phương.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 - 2020, trong đó có việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn sau 2015. Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ đặc biệt quan tâm đến dạy học phân hóa ở cấp trung học phổ thông nhằm định hướng tốt hơn việc phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Vừa qua, nhiều cử tri đã bày tỏ sự quan tâm cũng như đặt ra những câu hỏi với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về các vấn đề nóng trong lĩnh vực giáo dục. Với tinh thần cầu thị, không né tránh, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã trực tiếp và thẳng thắn giải đáp. Báo Giáo dục & Thời đại và Giáo dụcGiáo dục và Thời đại điện tử (gdtd.vn) trân trọng đăng tải một số câu trả lời của Bộ trưởng với cử tri.

PV ghi

Tin nóng

Tin mới